COACHING


Kindercoaching

Kindercoaching richt zich op de ontwikkeling van het kind op alle niveaus; het kind zelf, het kind in het gezin en het kind in de maatschappij. Deze coaching is er voor kinderen die hun weg zoeken om zich staande te houden in een veeleisende maatschappij die voortdurend in beweging is. Het is voor deze kinderen niet altijd gemakkelijk om hun plaats te vinden. Dit kan leiden tot leerproblemen en/of gedragsveranderingen. Het kind van deze tijd ondervindt steeds meer problemen t.a.v. de huidige overprikkeling en hoge eisen van de maatschappij. Kinderen ervaren moeilijkheden met het verwerken en reguleren van prikkels in hun lichaam. De hoeveelheid aan prikkels en de complexiteit ervan kunnen niet enkel meer mentaal worden gestructureerd en verwerkt.  

 

Soms is het voor ouders moeilijk om hun kind te helpen, de juiste benadering te vinden of om inzicht en/of overzicht te verkrijgen rondom de problematiek die er speelt bij hun kind. Het kan dan fijn zijn om hierbij hulp in te schakelen. Aan de hand van een intake-gesprek wordt de hulpvraag concreet gemaakt. Hierbij speel ik in op de persoonlijke behoeften en wensen van het individuele kind en de ouders.

Wanneer er leerproblemen zijn, worden deze geanalyseerd aan de hand van de beleving van het kind en de ouders. Vervolgens worden hierin ook de citoresultaten, methoderesultaten en eventuele andere schoolgegevens meegenomen. Vanuit deze informatie wordt een plan opgesteld, dat ook steeds weer opnieuw bijgesteld kan worden. Ik vind het belangrijk om te blijven bij wat er op dat moment is. Dit is in iedere sessie mijn uitgangspunt, waarbij er ruimte is voor “het zijn” op dat moment. Op deze manier wordt er ruimte gecreëerd om te kunnen ontwikkelen vanuit de basis.  Hierbij wordt uitgegaan van de innerlijke kracht van het kind. Het kind krijgt handvatten aangereikt om zich krachtig en zelfverzekerd te voelen in zijn eigen ontwikkelingsproces. Bij leerproblemen wordt gezocht naar “de manier van leren” van het kind. Ieder kind leert en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Soms wordt het kind niet aangesproken op de manier waarop het tot leren kan komen. Hiernaar ga ik samen met het kind op zoek. Vervolgens krijgt het kind aanpakstrategieën aangeleerd die het zelf kan toepassen in de dagelijkse praktijk op school.

Wanneer er sociaal emotionele problemen zijn, worden deze besproken met het kind en de ouders. Hierbij is het belangrijk dat er afstemming plaatsvindt: Ervaren ouders en kind hetzelfde? Hoe is de beleving van het kind? Waar uiten zich de problemen vooral? Wat heeft het kind nodig? Er wordt  gewerkt aan eigenwaarde, zelfbewustzijn, zelfreflectie, zelfinzicht puur gericht op het kind. Vervolgens wordt er een brug geslagen naar de omgeving van het kind (gezinssituatie, school, clubjes e.d). Zodat het kind vanuit zichzelf kan en mag gaan staan in zijn omgeving. Hierbij krijgt het kind handvatten aangereikt om in zijn dagelijks leven toe te passen. Handvatten die passen bij de beleving en het gevoel van het kind en zijn omgeving. In de coaching wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken, o.a: ademhalingstechnieken, kindermeditaties, bewustzijnsoefeningen, creatieve opdrachten, rollenspellen, coachingskaartjes.

 

Voor wie?

Voor kinderen van 4 t/m 18 jaar.

Kinderen die:

 

 • motivatieproblemen hebben
 • gedragsproblemen hebben
 • werkhoudingsproblemen hebben
 • concentratieproblemen hebben (bijv. ADHD, ADD)
 • leerproblemen op verschillende leervakken hebben 
 • dyslexie hebben
 • beelddenken
 • hooggevoelig zijn
 • hoogbegaafd zijn
 • intern gericht zijn (autitoform gedrag/autistisch) , extern gericht zijn (te veel gericht op de ander)
 • expressief en ongecontroleerd hun gevoelens uiten, bijv heel druk of heel snel boos(agressief)/verdrietig zijn
 • faalangstig zijn
 • weinig zelfvertrouwen of eigenwaarde hebben
 • moeilijkheden ervaren met sociale contacten
 • gescheiden ouders hebben
 • veel piekeren, waardoor belemmeringen ontstaan