TARIEVEN

 

Kindercoaching

 

  • Intakegesprek                                                        80,00 per uur                                                    
  • Coaching/begeleiding                                          80,00 per uur
  • Gesprekken met externen op locatie                € 80,00 per uur incl. kilometervergoeding
  • Schoolobservatie                                                 € 80,00 per observatie
  • Verslag voor externen (bijv. school)                  € 80,00 
  • Telefonische sessie of overleg                           Wordt verrekend volgens het uurtarief
  • Begeleidingstrajecten gericht op school          Hiervoor wordt één totaalprijs afgesproken met de cliënt

 

Bij de duur van een intakegesprek of een coachingsessie wordt uitgegaan van één uur.

 

Betaling

U ontvangt een factuur van het consult. Deze factuur kunt u na het consult contant betalen of overmaken.

Bij een begeleidingstraject ontvangt u een factuur met de totaalprijs. 

 

Vergoedingen

Kindercoaching wordt (meestal) niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

Het is soms mogelijk om persoonlijke begeleiding vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) te betalen.