TARIEVEN

 

Kindercoaching

 

  • Intakegesprek                                                        60,00 per uur                                                    
  • Coaching/begeleiding                                          60,00 per uur
  • Gesprekken met externen op locatie                 € 60,00 per uur incl. kilometervergoeding
  • Schoolobservatie                                                 € 60,00 per observatie
  • Verslag voor externen (bijv. school)                  € 60,00 
  • Telefonische sessie of overleg                           Wordt verrekend volgens het uurtarief

 

Bij de duur van een intakegesprek of een coachingssessie wordt uitgegaan van één uur.

 

Betaling

U ontvangt een factuur van het consult. Deze factuur kunt u na het consult contant betalen of overmaken.

 

Vergoedingen

Kindercoaching wordt (meestal) niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

Het is wel mogelijk om de kosten op te geven als ziektekosten bij de Belastingdienst.

Het is ook mogelijk om persoonlijke begeleiding vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) te betalen.

Ook ben ik in het bezit van een contract met de gemeente Maastricht-Heuvelland. Wanneer er voor uw kind een Zorg In Natura (ZIN) wordt afgegeven, worden de gemaakte kosten vanuit ZIN betaald.