MIJN PAPA EN MAMA GAAN SCHEIDEN ... EN IK?


Deze training is speciaal ontwikkeld voor kinderen waarvan de ouders gaan scheiden (uit elkaar gaan), of gescheiden zijn. Een echtscheiding heeft veel invloed op het gezin in zijn geheel en de individuen in het gezin. Wanneer ouders beslissen om te gaan scheiden, komt er veel op ze af. Er moeten veel praktische zaken geregeld worden en daarbij komt het persoonlijk verdriet van de ouder als individu. Ook het kind ervaart problemen als gevolg van een echtscheiding. De kinderen:

 • hebben het gevoel dat ze partij moeten kiezen tussen hun ouders, ervaren loyaliteitsproblemen 
 • hebben schuldgevoelens over de scheiding
 • missen veiligheid en stabiliteit
 • moeten zich steeds aanpassen aan nieuwe, onbekende situaties
 • hebben eigen verdriet en vragen

Hierdoor kunnen de schoolprestaties verminderen, problemen met sociale relaties, een laag zelfbeeld en gedragsproblemen ontstaan. Om het kind te leren omgaan met problemen, gevoelens en gebeurtenis hebben wij een training ontwikkeld, die aansluit bij de beleving van het kind in een echtscheidingssituatie. De training is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Voor kinderen die buiten deze leeftijdscategorie vallen, is individuele begeleiding mogelijk.

 

Doel van de training

Het kind:

 • krijgt inzicht in -en begrip voor zijn eigen situatie
 • gaat afscheid nemen van "vroeger"
 • leert de nieuwe situatie te accepteren
 • leert om te gaan met gevoelens ( van zichzelf en anderen) die ontstaan bij de echtscheiding
 • durft vragen te stellen en zijn gevoelens uit te spreken
 • leert over vertrouwen en veiligheid
 • deelt ervaringen met de groep
 • gaat op zoek naar zijn "eigen ik"
 • ontwikkelt vertrouwen in zijn toekomst en de nieuwe situatie

De ouders:

 • krijgen inzicht in de gevoelens en belevingswereld van hun kind
 • krijgen ondersteuning bij de omgang met hun kind in deze situatie
 • kunnen samen met een onafhankelijk persoon kijken naar wat er nodig is voor het kind, zodat het kind toch een bepaalde veiligheid en stabiliteit ervaart in deze moeilijke periode
 • krijgen advies over de omgang met elkaar, die ten goede komt van het kind
 • krijgen informatie over de mogelijke gevolgen van een echtscheiding bij een kind

Wanneer?

De training zal plaatsvinden op dinsdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur, één keer in de twee weken. De startdatums van de trainingen, worden bepaald n.a.v het aantal inschrijvingen. Hierover kunt u vrijblijvend contact opnemen.

 

Kosten

De kosten voor de training bedragen €35,- ( incl. btw) per sessie. Het is mogelijk om het bedrag per sessie te betalen.

 

Inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven, heeft u vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen (zie contact).