WIE BEN IK?


Ik ben Debbie Tans - Keijers, getrouwd en moeder van een dochter en een zoon.

In 2013 heb ik mijn diploma Kindercoach op HBO-niveau behaald. Nu heb ik mijn eigen praktijk, waarin ik met veel liefde en plezier kinderen en ouders mag begeleiden.

Ik ben 12 jaar als leerkracht actief geweest in het basisonderwijs. In die tijd heb ik ervaren dat de cognitieve ontwikkeling van het kind maar een klein stukje van de puzzel is, dat het kind compleet maakt. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen in hun eigen puurheid een enorme innerlijke kracht bezitten van ongekende waarde, die ze kunnen gebruiken. Deze kracht gaat vaak verloren, omdat hij niet aangesproken wordt, verstopt zit of gewoonweg niet gebruikt wordt omdat het bewustzijn er nog niet is. De ontwikkeling van het kind vindt plaats op verschillende niveaus: micro, meso en macro niveau. Dit betekent dat het kind zich ontwikkelt op individueel niveau, maar ook binnen het gezin, de school en maatschappij. Sommige kinderen komen op hun pad obstakels tegen, waardoor ze zich niet meer zo vanzelfsprekend kunnen ontwikkelen op die verschillende niveaus. De gevolgen daarvan zijn dan voelbaar en/of zichtbaar voor de omgeving en zeer zeker ook voor het kind zelf. Deze symptomen zijn slechts een gevolg van een dieper liggende oorzaak. Deze oorzaak vinden is vaak lastig, waardoor vaak de nadruk op symptomen wordt gelegd. Dit laatste is uiteindelijk niet de gewenste behoefte dat het kind heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen op alle niveaus. Hiervoor is het vinden van de oorzaak nodig. 

Het ontwikkelen van het bewustzijn en het op zoek gaan naar de oorzaak, is een proces waarbij ik het kind en ouders kan ondersteunen en begeleiden.